Legalizacja gaśnic

Oferta szczegółowa

logo firmy W naszej ofercie sprzedaży znajduje się zarówno sprzęt do wykrywania pożarów (autonomiczne czujki dymowe) jak i do gaszenia pożarów w zarodku (gaśnice i agregaty gaśnicze). Oferta jest skierowana do wszystkich: firm, instytucji i odbiorców indywidualnych. Odbiorcy hurtowi mogą zyskać najwięcej ale korzystając z oferty specjalnej każdy może zapłacić taniej od 10% do 30% w porównaniu do cen detalicznych. W promocji najczęściej można kupić gaśnice proszkowe z ładunkiem 4 i 6 kg proszku gaśniczego oraz gaśnice śniegowe o zawartości 5 kg dwutlenku węgla.

Sprzedaż sprzętu gaśniczego i wyposażenia przeciwpożarowego

 • gaśnice i agregaty gaśnicze
 • autonomiczne czujki dymowe
 • szafki na gaśnice, kasetki na klucze
 • szafki hydrantowe i wyposażenie: zawory, węże i prądownice
 • koce gaśnicze, worki ewakuacyjne i materiały żaroodporne
 • oznakowania przeciwpożarowe, ewakuacyjne, instrukcje alarmowe
 • koce wzmocnione do zabezpieczenia prac spawalniczych
 • butle 2 kg, 5 kg, 6 kg i 30 kg z dwutlenkiem węgla
 • drabinki ewakuacyjne prod. USA
 • ewakuacyjne światła bezpieczeństwa
 • części zamienne do gaśnic i agregatów
 • inny sprzęt pożarniczy na zamówienie
 • sprzęt dla potrzeb BHP

Usługi specjalistyczne

 • okresowe przeglądy techniczne gaśnic
 • pomiary wydajności i ciśnienia hydrantów
 • próby ciśnieniowe węży pożarniczych
 • próby ciśnieniowe zbiorników gaśnic i agregatów
 • napełnianie, remonty gaśnic i agregatów gaśniczych
 • projektowanie instalacji elektrycznych
 • pomiary oporności izolacji i skuteczności zerowania instalacji elektrycznych
 • utylizacja sprzętu przestarzałego i wyeksploatowanego

Doradztwo techniczne

 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i technologiczno - ruchowych
 • opracowywanie zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
 • ekspertyzy rzeczoznawców d/s przeciwpożarowych i budowlanych
 • pomoc w uporządkowaniu i prowadzeniu spraw związanych z ochroną przeciwpożarową
 • reprezentowanie firm w przypadku kontroli przeciwpożarowych z zewnątrz
 • nieodpłatne konsultacje telefoniczne dla stałych klientów

Dostawa, rozmieszczanie i instalacja

 • podręcznego sprzętu gaśniczego
 • oznakowań przeciwpożarowych i ewakuacyjnych
 • armatury i wyposażenia hydrantów przeciwpożarowych

Zabezpieczenia ogniochronne

 • drewna i pochodnych
 • konstrukcji stalowych

Nietypowe zlecenia

W przypadku innych zleceń z zakresu ochrony przeciwpożarowej lub dostosowania zakresu prac do indywidualnych potrzeb - prosimy o kontakt.